Protect your life
use imagination
Protect your life
use imagination

Close

Close

About UsNews

News

07.04.2022

Targi

International Fair of Work Protection, Fire-Fighting and Rescue Equipment

International Fair of Work Protection, Fire-Fighting and Rescue Equipment

Read more

16.03.2022

Targi

Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi

Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL

Read more

24.11.2021

Wiadomość

AZ 800 has been withdrawn from the production.

Due to the changes in the regulations on the conditions related to retractable fall arresters EN 360:2002, the roof lanyard AZ 800 has been withdrawn from the production.

Read more

01.03.2021

Targi

International Trade Fair and Congress for the topics: Safety, Security and Health at work

Międzynarodowe targi higieny pracy, środków ochrony indywidualnej i bezpieczeństwa w zakładzie pracy - Duesseldorf

Read more

13.11.2020

Targi

International Construction and Architecture Fair

International Construction and Architecture Fair - Poznan

Read more

21.08.2020

Dotacja

„Infrastruktura B+R dla rozwoju innowacyjnych produktów”

Dofinansowany projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, podziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Celem głównym projektu jest zakup wyposażenia i sprzętu dla istniejącego w firmie PROTEKT laboratorium badawczego i działu konstrukcyjno – technologicznego w celu realizacji działań określonych w Planie prac badawczo – rozwojowych.

Read more

Aktualności

07.04.2022

Targi

International Fair of Work Protection, Fire-Fighting and Rescue Equipment

International Fair of Work Protection, Fire-Fighting and Rescue Equipment

Read more

16.03.2022

Targi

Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi

Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL

Read more

24.11.2021

Wiadomość

AZ 800 has been withdrawn from the production.

Due to the changes in the regulations on the conditions related to retractable fall arresters EN 360:2002, the roof lanyard AZ 800 has been withdrawn from the production.

Read more

01.03.2021

Targi

International Trade Fair and Congress for the topics: Safety, Security and Health at work

Międzynarodowe targi higieny pracy, środków ochrony indywidualnej i bezpieczeństwa w zakładzie pracy - Duesseldorf

Read more

13.11.2020

Targi

International Construction and Architecture Fair

International Construction and Architecture Fair - Poznan

Read more

21.08.2020

Dotacja

„Infrastruktura B+R dla rozwoju innowacyjnych produktów”

Dofinansowany projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, podziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Celem głównym projektu jest zakup wyposażenia i sprzętu dla istniejącego w firmie PROTEKT laboratorium badawczego i działu konstrukcyjno – technologicznego w celu realizacji działań określonych w Planie prac badawczo – rozwojowych.

Read more

Sign up for newsletter