Protect your life
use imagination
Protect your life
use imagination

Close

Close

About UsNews

News

23.01.2024

Trade Fair

International Fair of Work Protection, Fire-Fighting and Rescue Equipment

International Fair of Work Protection, Fire-Fighting and Rescue Equipment

Read more

20.01.2024

Trade Fair

37 International Power Industry Fair Bielsko-Biała

37 International Power Industry Fair Bielsko-Biała

Read more

09.01.2024

Trade Fair

Industry at Digital Age

ITM INDUSTRY EUROPE - Poznan

Read more

03.01.2024

Trade Fair

International Construction and Architecture Fair

International Construction and Architecture Fair - Poznan

Read more

23.09.2023

Trade Fair

International Trade Fair and Congress for the topics: Safety, Security and Health at work

International Trade Fair and Congress for the topics: Safety, Security and Health at work

Read more

23.01.2023

Message

Changes of prices

Protekt company hereby informs that we are currently faced with increased levels of cost from all sectors including energy, logistics, packaging and raw materials, what forced us to raise the prices of some of our products.

Read more

02.01.2023

Message

Information about the transformation of the PROTEKT company.

Dear Sir/Madam, I hereby inform that the business activity conducted under the firm PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz, with its registered office in Łódź at ul. Starorudzka 9 has been transformed into a limited liability company on the basis of art. 584 of the Commercial Companies Code.

Read more

31.12.2022

Trade Fair

International Construction and Architecture Fair

International Construction and Architecture Fair - Poznan

Read more

03.10.2022

Trade Fair

The International Exhibition for Risk Prevention and Management

The International Exhibition for Risk Prevention and Management

Read more

01.10.2022

Trade Fair

13th International Trade Fair for Powder & Bulk Solids Technologies - SYMAS®

13th International Trade Fair for Powder & Bulk Solids Technologies - SYMAS®

Read more

07.04.2022

Trade Fair

International Fair of Work Protection, Fire-Fighting and Rescue Equipment

International Fair of Work Protection, Fire-Fighting and Rescue Equipment

Read more

16.03.2022

Trade Fair

Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi

Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL

Read more

24.11.2021

Message

AZ 800 has been withdrawn from the production.

Due to the changes in the regulations on the conditions related to retractable fall arresters EN 360:2002, the roof lanyard AZ 800 has been withdrawn from the production.

Read more

01.03.2021

Trade Fair

International Trade Fair and Congress for the topics: Safety, Security and Health at work

Międzynarodowe targi higieny pracy, środków ochrony indywidualnej i bezpieczeństwa w zakładzie pracy - Duesseldorf

Read more

13.11.2020

Trade Fair

International Construction and Architecture Fair

International Construction and Architecture Fair - Poznan

Read more

21.08.2020

Dotacja

„Infrastruktura B+R dla rozwoju innowacyjnych produktów”

Dofinansowany projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, podziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Celem głównym projektu jest zakup wyposażenia i sprzętu dla istniejącego w firmie PROTEKT laboratorium badawczego i działu konstrukcyjno – technologicznego w celu realizacji działań określonych w Planie prac badawczo – rozwojowych.

Read more

News

23.01.2024

Trade Fair

International Fair of Work Protection, Fire-Fighting and Rescue Equipment

International Fair of Work Protection, Fire-Fighting and Rescue Equipment

Read more

20.01.2024

Trade Fair

37 International Power Industry Fair Bielsko-Biała

37 International Power Industry Fair Bielsko-Biała

Read more

09.01.2024

Trade Fair

Industry at Digital Age

ITM INDUSTRY EUROPE - Poznan

Read more

03.01.2024

Trade Fair

International Construction and Architecture Fair

International Construction and Architecture Fair - Poznan

Read more

23.09.2023

Trade Fair

International Trade Fair and Congress for the topics: Safety, Security and Health at work

International Trade Fair and Congress for the topics: Safety, Security and Health at work

Read more

23.01.2023

Message

Changes of prices

Protekt company hereby informs that we are currently faced with increased levels of cost from all sectors including energy, logistics, packaging and raw materials, what forced us to raise the prices of some of our products.

Read more

02.01.2023

Message

Information about the transformation of the PROTEKT company.

Dear Sir/Madam, I hereby inform that the business activity conducted under the firm PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz, with its registered office in Łódź at ul. Starorudzka 9 has been transformed into a limited liability company on the basis of art. 584 of the Commercial Companies Code.

Read more

31.12.2022

Trade Fair

International Construction and Architecture Fair

International Construction and Architecture Fair - Poznan

Read more

03.10.2022

Trade Fair

The International Exhibition for Risk Prevention and Management

The International Exhibition for Risk Prevention and Management

Read more

01.10.2022

Trade Fair

13th International Trade Fair for Powder & Bulk Solids Technologies - SYMAS®

13th International Trade Fair for Powder & Bulk Solids Technologies - SYMAS®

Read more

07.04.2022

Trade Fair

International Fair of Work Protection, Fire-Fighting and Rescue Equipment

International Fair of Work Protection, Fire-Fighting and Rescue Equipment

Read more

16.03.2022

Trade Fair

Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi

Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL

Read more

24.11.2021

Message

AZ 800 has been withdrawn from the production.

Due to the changes in the regulations on the conditions related to retractable fall arresters EN 360:2002, the roof lanyard AZ 800 has been withdrawn from the production.

Read more

01.03.2021

Trade Fair

International Trade Fair and Congress for the topics: Safety, Security and Health at work

Międzynarodowe targi higieny pracy, środków ochrony indywidualnej i bezpieczeństwa w zakładzie pracy - Duesseldorf

Read more

13.11.2020

Trade Fair

International Construction and Architecture Fair

International Construction and Architecture Fair - Poznan

Read more

21.08.2020

Dotacja

„Infrastruktura B+R dla rozwoju innowacyjnych produktów”

Dofinansowany projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, podziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Celem głównym projektu jest zakup wyposażenia i sprzętu dla istniejącego w firmie PROTEKT laboratorium badawczego i działu konstrukcyjno – technologicznego w celu realizacji działań określonych w Planie prac badawczo – rozwojowych.

Read more

Sign up for newsletter